Friday, 13 January 2017

Selamat Tahun Baru 2017

Selamat Tahun Baru 2017! Masih tidak terlewat rasanya. Catitan terakhir di blog persatuan pada penghujung 2014 iaitu 30 Disember 2014 berkenaan liputan Selangor International Rabbit Show 2014 (SIRS 2014). Sepanjang tahun 2015 dan 2016, Persatuan masih bergerak aktif menganjurkan pertanding arnab.

Persatuan Pencinta Arnab Selangor (Pecinta) didaftarkan pada 21 Mac 2013 dan telah menganjurkan beberapa ARBA show spt berikut:

1 Jun 2013 - UM International ARBA Rabbit Show 2013 [156 arnab - Briony Barnes - BIS ND Didi Hashim, BRIS JW Aman Mark ]

7 Sept 2013 - 2nd UM ARBA Open All Breed Double Rabbit Shows 2013 [207 arnab / 11 baka - Chris Zemny & Scott Rodriguez - BIS HL Champ's Thumpers Hollands , BRIS ND BBerry Rabbitry ]

21 Dec 2013 - Malacca International Rabbit Show 2013 [140 arnab / 10 baka - Johny Haussener & Wade Burkhalter - BIS ND Didi Hashim, BRIS HL Beh Aik Kang / BIS HL Beh Aik Kang BRIS ND BBerry Rabbitry ]

20 April 2014 - International Rabbit Show 2014 by The School @ Jaya One [130 arnab / 12 baka - Briony Barnes - BIS ND & BRIS EL Beh Aik Kang ]

7 June 2014 - Selangor International Rabbit Show 2014 [ 130 arnab / 14 baka - Randy Shumaker & Josh Humphries - BIS HL Mohd Faizal Mfm , BRIS ND & EL Beh Aik Kang]

9 May 2015 - UM 3rd International ARBA Rabbit Show 2015 [130 arnab/20 baka - Maddie Pratt - BIS ML Muhamad Fadli, BRIS ES Aaron Arissa Azlan]

19 Mac 2016 - Kiut Miut Fiesta 2016 [ 80+ arnab - Cheryl Blackman - BIS ND Nik Farid Nik Iskandar BRIS Dutch Aaron Arissa Azlan ]

16 Oct 2016 - Pecinta Rabbit Show 2016 [80 arnab/13 baka - Beh Aik Kang (ARBA Registrar) - BIS MR E-Sir Gti, BRIS ND Saiful Nizam Ahmad ]

12 Nov 2016 - Pecinta ARBA Rabbit Show 2016 [ 117 arnab/19 baka - Allen Mesick - BIS ND Saiful Nizam Ahmad, BRIS HL Jaafar Abu Hassan ]


Pada tahun 2016 memperlihatkan penurunan di dalam jumlah penyertaan arnab di dalam setiap show yang diadakan. Pertambahan baka-baka baru tetapi penurunan yang jelas bilangan bagi setiap baka dalam sesatu pertandingan. Melihat perkembangan terkini, dijangkakan pada tahun 2017 ini perkembangan arnab hiasan bagi tujuan show akan kembali berkembang sebagaimana tahun 2013-2014.

Bermula Oct 2016, Penjenamaan semula nama setiap show kepada Pecinta ARBA Rabbit Show (Sanctioned) & Pecinta Rabbit Show (non-sanctioned) dan akan sekual utk seterusnya.

KPI Persatuan : 1 anjuran ARBA Show untuk setiap tahun.

No comments:

Post a Comment